Εργαστηριακή πειραματική μονάδα

Στο πλαίσιο του προγράμματος IRISS, κρίθηκε σκόπιμο να κατασκευαστεί μία μικρότερη πειραματική μονάδα εργαστηριακής κλίμακας με τη συνεργασία της Γεωθερμικής και του Εργαστηρίου Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, με στόχο την προκαταρκτική επιβεβαίωση της αποδοτικότητας της θερμοκηπιακής μονάδας αλλά και για να επιχειρηθεί η βελτιστοποίηση των επιμέρους παραμέτρων της διεργασίας. Σε αντιστοιχία με την καινοτόμο θερμοκηπιακή μονάδα, ο θάλαμος εξάτμισης περιβάλλεται από μονό διαφανές στρώμα πολύ-αιθυλενο-τετραφθωροαιθυλενίου (poly-ethylene tetrafluoroethylene, PETFE), το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή (άνω του 93%) διαπερατότητα στο φως (άνω του 93%). Η λειτουργία της εργαστηριακής μονάδας είναι συνεχής, με τα ρεύματα του θαλασσινού νερού και αέρα να εισέρχονται στη μονάδα και να εξέρχονται τα ρεύματα του αλμόλοιπου και του κορεσμένου μίγματος των υδρατμών οι οποίοι συμπυκνώνονται και παραλαμβάνεται αφαλατωμένο νερό, ενώ ο αέρας επανακυκλοφορεί στην πειραματική μονάδα.

Προτεινόμενα
Μετάβαση στο περιεχόμενο