Πειραματική διερεύνηση ανάπτυξης επικαθίσεων

Πειραματική διερεύνηση ανάπτυξης επικαθίσεων σε υλικά που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα εναλλακτών θερμότητας στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, υπό την επίβλεψη του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού. Στόχος του πειράματος ήταν η παρακολούθηση της διάβρωσης υλικών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα εναλλακτών με σκοπό την παρατήρηση πιθανής αστοχίας υλικών, συνδέσεων κτλ. Για τους σκοπούς του πειράματος χρησιμοποιήθηκε θαλασσινό νερό και τα ευρέως χρησιμοποιούμενα υλικά σε δίκτυα αφαλάτωσης και εναλλακτών θερμότητας. Οι παραπάνω εργασίες αφορούν την Εργασιακή Ενότητα ΕΕ3.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προτεινόμενα
Μετάβαση στο περιεχόμενο