ERGOPLANNING ΕΠΕ

Ergoplanning

Η ERGOPLANNING Ε.Π.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη δομή γεωργικών συμβούλων και πιστοποιημένος φορέας υποδοχής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, που δραστηριοποιείται από το 2001 στον τομέα της ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής υποστήριξης αγροτικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων καθώς και δημόσιων οργανισμών. Η εταιρεία εκπονεί και υλοποιεί προγράμματα εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων και οργανισμών και αναλαμβάνει την επίβλεψη ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων. Επιπλέον δραστηριοποιείται στο τομέα του σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων. Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας παραμένει σταθερή και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που έχει αναπτυχθεί και εγκατασταθεί, το οποίο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών οι οποίες εντάσσονται και υλοποιούνται στα πλαίσια υποστήριξης τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων πελατών όσο και δημόσιων οργανισμών. Μεταξύ άλλων, η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες αναγνώρισης ευκαιριών και εκπόνησης μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, τραπεζικών δανείων και εταιριών Venture Capital, αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων για λογαριασμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.

Επιπλέον, προσφέρει υπηρεσίες προς αγροτικές & κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, όπως εκπόνηση μελετών για χρηματοδότηση αγροτικών επιχειρήσεων, εκπόνηση σχεδίων δράσης Νέων Αγροτών – Πριμ πρώτης εγκατάστασης, τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και άλλα. Λοιπές ενασχολήσεις της επιχείρησης αποτελούν και τα παρακάτω: Υπηρεσίες προς αγροτικές οργανώσεις (π.χ. σύσταση, οργάνωση ομάδων παραγωγών, επιχειρησιακά σχέδια ομάδων παραγωγών), Υπηρεσίες εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα, Υπηρεσίες προς αγροτουριστικές & αγροβιομηχανικές επιχειρήσεις, Υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων ΑΠΕ με χρήσης βιομάζας – βιοαερίου, όπως σχεδιασμός και αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο & βιομάζα, Υπηρεσίες προς μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, όπως εκπόνηση μελετών για επιδότηση επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους (Αναπτυξιακός Νόμος – ΠΕΠ – ΕΣΠΑ).

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΕ

Γεωθερμική

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1981. Με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή μεταλλικών θερμοκηπίων από γαλβανισμένο σκελετό σιδήρου κατασκευάζει πάνω από 20 τύπους θερμοκηπίων, καλύπτοντας έτσι όλη την απαιτούμενη ποικιλία στον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, διακρίνεται για την ποιοτική κατασκευή σε πτηνοτροφικούς και κτηνοτροφικούς θαλάμους, σε μονάδες σαλιγκαριών και μανιταριών και κάθε είδους μεταλλικά κτίρια. Η εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων της εταιριών και των αποκλειστικών αντιπροσώπων. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες εδρεύουν στην Πολωνία (GEOPOLSKA sp. ζ.ο.ο.) και στη FYROM (GEOTHERMIKA TEH). Η διαρκής παρουσία της εταιρείας σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της επιχειρηματικής εξωστρέφειας και του διεθνούς προσανατολισμού της.

Από το 2008 έως και σήμερα δραστηριοποιείται δυναμικά στην παραγωγή μεταλλικών βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών στοιχείων. Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της αγοράς και την μαζική στροφή των επενδυτών σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και κυρίως στα φωτοβολταϊκά, σχεδίασε και κατασκεύασε μια ολοκληρωμένη γκάμα σταθερών και περιστρεφόμενων βάσεων, προσφέροντας σύγχρονες και ποιοτικές λύσεις σε μία ραγδαία αναπτυσσόμενη και απαιτητική αγορά. Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει πλήρη τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένα συνεργεία επιτυγχάνοντας στο ακέραιο την τήρηση των δεσμεύσεών της προς τους πελάτες της. Σκοπός της εταιρείας αποτελεί η πλήρης ικανοποίησή τους, για την ποιότητα και τις υπηρεσίες της πριν αλλά και υετά την πώληση.

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ / ΕΦΕΜ

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων και Εργαστήριο Φυσικών Πόρων & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΚΕΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000 και είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Β. Ελλάδας, αποτελώντας κέντρο Αριστείας για ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών. Το ΕΚΕΤΑ έχει κερδίσει πλήθος διακρίσεων, ενώ περιλαμβάνεται μεταξύ των ΤΟΡ-50 ερευνητικών φορέων της Ε.Ε. (21η θέση) για συμμετοχή σε Η2020 προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από πέντε Ινστιτούτα, ανάμεσα στα οποία είναι και το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ). Το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) είναι μία από τις Ιδρυτικές Μονάδες του ΙΔΕΠ και έχει σημαντική εμπειρογνωμοσύνη σε έρευνα – ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών μεμβρανών αλλά και συμβατικών μεθόδων για επεξεργασία διαφόρων αποβλήτων, ανάκτηση πολύτιμων συστατικών από βιομηχανικά/αγροτικά παραπροϊόντα, αφαλάτωση και επεξεργασία πόσιμου νερού, κλπ.

Στο ΕΦΕΜ λειτουργούν εξειδικευμένες πιλοτικές μονάδες (πλήρως αυτοματοποιημένες) για έρευνα και μελέτες εφαρμογών, όπως βιοαντιδραστήρες μεμβρανών (MBR), συστήματα διαχωρισμού με εμβαπτισμένες μεμβράνες, ειδικές πρότυπες διατάξεις για μελέτες με διάφορα είδη μεμβρανών (μικροδιήθησης, υπερδιήθησης, νανοδιήθησης, αντίστροφης ώσμωσης) εγκάρσιας διήθησης, ειδική πρότυπη διάταξη για απόσταξη διαμέσου μεμβρανών (membrane distillation) και διαχωρισμούς με διεξάτμιση (pervaporation) για ανάκτηση/συμπύκνωση πτητικών ενώσεων.

Επίσης, λειτουργούν πιλοτικές μονάδες, με εμπορικά στοιχεία μεμβρανών για μελέτη της αφαλάτωσης σε διάφορες πιέσεις διήθησης. Το ΕΦΕΜ διαθέτει βασική εργαστηριακή υποδομή (διάφορα μετρητικά συστήματα) για έρευνα καθώς και για πλήρεις και εξειδικευμένες αναλύσεις υγρών, αερίων και λυμάτων. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά, εθνικά και βιομηχανικά έργα έρευνας και ανάπτυξης στα προαναφερόμενα αντικείμενα, διαθέτει δε αξιόλογο αριθμό διεθνών και εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (USPTO, ΕΡΟ, ΟΒΙ). Μεταξύ άλλων διεθνών εκδηλώσεων, το ΕΦΕΜ έχει διοργανώσει ειδική Διημερίδα (2013) και Διεθνές Συνέδριο (2015) για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων/λυμάτων.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού

ΑΠΘ - Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού ανήκει στον Τομέα Έγγειων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας & Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος. Στεγάζεται στο κτίριο του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ. Το έτος ίδρυσης του Εργαστηρίουείναι το 1990. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο κ. Θωμάς Κωτσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας. Το Εργαστήριο καλύπτει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό αντικείμενο του Τμήματος Γεωπονίας στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές:

Έλεγχος και ρύθμιση περιβάλλοντος θερμοκηπίων: Κατασκευαστικά στοιχεία θερμοκηπίων. Θερμικές και οπτικές ιδιότητες υλικών κάλυψης θερμοκηπίων. Παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της θερμοκρασίας-υγρασίας αέρα και εδάφους. Ενεργειακό ισοζύγιο θερμοκηπίων. Θέρμανση, αερισμός και δροσισμός θερμοκηπίων. Εκτίμηση της δυναμικής πίεσης του ανέμου στο σχεδιασμό των θερμοκηπίων.

Έλεγχος και ρύθμιση περιβάλλοντος κτηνοτροφικών κτιρίων: Ενεργειακό ισοζύγιο κτηνοτροφικών κτιρίων. Μοντέλα προσδιορισμού της θερμοουδέτερης ζώνης και της κάτω κρίσιμης θερμοκρασίας των παραγωγικών ζώων. Σχεδιασμός, μελέτες σκοπιμότητας και έλεγχος αγροτικών κατασκευών.

Εξοπλισμός κτηνοτροφικών μονάδων: Μηχανολογικός εξοπλισμός συντήρησης, προετοιμασίας και παράθεσης τροφής, συλλογής ζωοκομικών προϊόντων και αποκομιδής κόπρου. Βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Διαχείριση και αξιοποίηση ζωικών απόβλητων: Συστήματα απομάκρυνσης των ζωικών αποβλήτων από τις σταβλικές εγκαταστάσεις.Επεξεργασία αποβλήτων με φυσικές και χημικές μεθόδους. Αξιοποίηση των ζωικών αποβλήτων με σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους (Παραγωγή ενέργειας – βιοαέριο, Παραγωγή Πρωτεΐνης και ζωοτροφών από τα κτηνοτροφικά απόβλητα, κομποστοποίηση).

Εξοικονόμηση ενεργείας και εφαρμογή εναλλακτικών ενεργειακών μεθόδων θέρμανσης και δροσισμού στις αγροτικές κατασκευές: Χρήση παθητικών συστημάτων θέρμανσης, χρήση αβαθούς γεωθερμίας,υβριδικά συστήματα θέρμανσης.

Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει πολλές συνεργασίες στα παραπάνω ερευνητικά αντικείμενα. Το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών που λειτουργεί από το 2002 υπό την εποπτεία του Εργαστηρίου είναι ο μοναδικός εγκεκριμένος φορέας που δίνει έγκριση τύπου για κτηνοτροφικές κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου. Το εργαστήριο συνεργάζεται στενά ερευνητικά και εκπαιδευτικά με το εργαστήριο Εναλλακτικών Ενεργειακών Πόρων του Τμ. Γεωπονίας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε αγροτικές κατασκευές (θερμοκήπια και κτηνοτροφικά κτίρια). Έχει συνεργασία με το εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. σε θέματα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα,καθώς επίσης με το bioenergy group του Denmark Technical University (DTU) για παραγωγή βιοκαυσίμων.

Επίσης, το εργαστήριο μαζί με το εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής και το εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης έχουν ενταχθεί ως διεπιστημονική ομάδα στο ΚΕΔΕΚ. Συνεργασία το εργαστήριο έχει και με το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με πολλούς άλλους ερευνητικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Το Εργαστήριο έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει πειραματικές διαδικασίες στο χώρο του Αγροκτήματος του ΑΠΘ. Για τους σκοπούς του Έργου είναι δυνατή η δέσμευση χώρου για την ανάπτυξη πιλοτικής μονάδας αφαλάτωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο