Αντικείμενο & στόχοι

ΚΙΝΗΤΡΟ

Η σημαντική μείωση αποθεμάτων νερού (πόσιμο, άρδευσης) και κατ’ επέκταση ο περιορισμός της αγροτικής δραστηριότητας λόγω των έντονων συνθηκών ηλιοφάνειας και της ταυτόχρονη έλλειψης βροχοπτώσεων

ΣΤΟΧΟΣ

Δημιουργία μιας καινοτόμου μονάδας μορφής θερμοκηπίου για παραγωγή νερού για αγροτικές χρήσεις με χαμηλό κόστος επένδυσης και λειτουργίας και ταυτόχρονη αξιοποίηση του χώρου της μονάδας για στέγαση, καλλιέργεια ή αποθήκευση

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων καλλιέργειας, στέγασης ή αποθήκευσης, με ταυτόχρονη παραγωγή νερού άρδευσης, σε ενιαίο χώρο και εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας στο στάδιο της αφαλάτωσης για την παραγωγή νερού άρδευσης

Το IRISS στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία μιας καινοτόμου και βιώσιμης θερμοκηπιακού τύπου κατασκευής που θα αξιοποιεί την οροφή της για την παραγωγή νερού άρδευσης με τη μέθοδο της ηλιακής αφαλάτωσης, και ταυτόχρονη αξιοποίηση του παραγόμενου νερού σε αγροτική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί εντός και εκτός του θερμοκηπιακού χώρου

Εργασιακές ενότητες

Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων

Εργασιακή Ενότητα 1

Δημιουργία βάσης δεδομένων
ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

Εργασιακή Ενότητα 2

Μελέτη και σχεδιασμός του συστήματος διασποράς και εξάτμισης νερού και διαχείρισης αλμολοίπου
ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

Εργασιακή Ενότητα 3

Μελέτη και σχεδιασμός του συστήματος εναλλακτών θερμότητας
ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

Εργασιακή Ενότητα 4

Διερεύνηση των πιθανών χρήσεων της θερμοκηπιακού τύπου κατασκευής
ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

Εργασιακή Ενότητα 5

Κατασκευή πρωτοτύπου της μονάδας
ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

Εργασιακή Ενότητα 6

Επιδεικτική λειτουργία και βελτιστοποίηση της μονάδας
Πρόοδος
100%

Εργασιακή Ενότητα 7

Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων
ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

Εργασιακή Ενότητα 8

Προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου
ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

Εργασιακή Ενότητα 9

Τεχνοοικονομική αξιολόγηση της μονάδας
ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο IRISS

συναντήσεις, ανακοινώσεις, πρόοδος έργου

Οι Συνεργάτες

Ergoplanning
Γεωθερμική
ΕΚΕΤΑ - Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
ΑΠΘ - Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού
Εσωτερικό θερμοκηπιακής κατασκευής IRISS

Σε τεχνικό επίπεδο, το IRISS απαρτίζεται από τα ακόλουθα τρία τμήματα

Μία πρότυπη θερμοκηπιακή κατασκευή για εγκατάσταση σε παράκτια περιοχή του αγροκτήματος του ΑΠΘ

ΤΜΗΜΑ 1

Το σύστημα εξάτμιση του θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού

ΤΜΗΜΑ 2

Το σύστημα εναλλάκτη και συμπυκνωτή για ταυτόχρονη προθέρμανση του θαλασσινού νερού και συμπύκνωση των ατμών του καθαρού νερού

ΤΜΗΜΑ 3

Τη θερμοκηπιακή κατασκευή

Μετάβαση στο περιεχόμενο