Πειραματική κατασκευή για τη διερεύνηση χρήσεων του χώρου κάτω από το χώρο αφαλάτωσης

Στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, υπό την επίβλεψη του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού, μετρήθηκαν οι εσωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) σε κατασκευή [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο