Η ερευνητική ομάδα της Ergoplanning

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΣΟΦΙΑ ΖΙΟΥΠΟΥ

Γεωπόνος, Αγροτική Οικονομία, PhD

Η Σοφία Ζιούπου είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (2007), με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο ίδιο Τμήμα (2010 και 2019 αντίστοιχα).

Έχει εργαστεί ως γεωπόνος στις δημόσιες υπηρεσίες ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Έχει διατελέσει Συντονίστρια Έργου αξιολόγησης προτάσεων προς χρηματοδότηση στον αγροτικό τομέα καθώς και αξιολογήτρια (ΥΠΑΑΤ).

Από το 2014 εργάζεται στην εταιρεία Ergoplanning ΕΠΕ ως Γεωπόνος – project manager, όπου και ασχολείται με την εκπόνηση – υποβολή & διαχείριση ερευνητικών προτάσεων στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης έρευνας – καινοτομίας – συνεργασίας (Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, Μέτρο 16 ΠΑΑ, RIS3, Horizon κλπ) καθώς και την εκπόνηση – υποβολή & διαχείριση επενδυτικών προτάσεων στον Αγροτικό Τομέα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις).

Τέλος, συμμετέχει στην εκπόνηση γεωργοοικονομικών και τεχνογεωργικών μελετών καθώς και μελετών έρευνας αγοράς και επιχειρηματικών σχεδίων (σύνταξη μελετών, συμμετοχή σε έρευνες κλπ).

email: sofia@ergoplanning.gr
τηλέφωνο: 2310 544 224

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΕΡΑΤΗΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc

Ο Μπεράτης Ελευθέριος γεννήθηκε το 1976 στη Γερμανία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. με ειδικότητα στις Τηλεπικοινωνίες (2000).

Είναι κάτοχος, α) άδειας άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών από το ΤΕΕ/ΤΚΜ (2001), β) άδειας εκτέλεσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών από τη Δ/νση Βιομηχανίας (2003), γ) άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανολόγου στην εκπόνηση μελετών, επίβλεψη εκτέλεσης και επίβλεψη λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων από τη Δ/νση Βιομηχανίας (2003), δ) μελετητικού πτυχίου κατηγορίας υπ’ αριθμό 9 & 27 (α’ τάξης) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (2009), και ε) άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (2012).

Από το 2003 μέχρι και σήμερα εργάζεται στη Θεσσαλονίκη ως εξωτερικός συνεργάτης στην εταιρεία συμβούλων ERGOPLANNING Ε.Π.Ε. στο τμήμα αδειοδότησης επιχειρήσεων, Η/Μ μελετών, περιβαλλοντικών μελετών και μονάδων ΑΠΕ.

email: leuteris@ergoplanning.gr
τηλέφωνο: 2310 544 224

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΕΛΕΝΑ ΑΔΑΜ

Γεωπόνος, Plant Biotechnology, Αειφορική Γεωργική Ανάπτυξη, PhD

Η Αδάμ Ελένη γεννήθηκε το 1978 στη Θεσσαλονίκη. Είναι Γεωπόνος Α.Π.Θ. με ειδικότητα «Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου» και με μεταπτυχιακούς τίτλους στην «Βιοτεχνολογία Φυτών» (MSc in Plant Biotechnology) από το πανεπιστήμιο του Reading, U.K. (2003) και σε εξέλιξη στην «Αειφορική Γεωργική Ανάπτυξη» στο Α.Π.Θ.

Έχει εργαστεί στους παρακάτω τομείς: Ε.Β.Ζ. Δραστηριότητες Μοριακής Βιολογίας Και Γενετικής Βελτίωσης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Τομέας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Επιστημονικός συνεργάτης, διδασκαλίας μαθημάτων: Α) Οικολογίας Β) Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Γ) Φυσιολογίας Φυτών. ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ (ΓΕΩΤΕΕ), Επιστημονική Εταιρεία Μελετών για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, Οργάνωση για την διεξαγωγή σεμιναρίων στους Γεωτεχνικούς. ΕΛΓΑ (ΗΜΑΘΙΑ-ΠΕΛΛΑ), εκτιμήσεις φυτικής παραγωγής.

Από το Μάρτιο του 2017 εργάζεται στην εταιρεία συμβούλων ERGOPLANNING Ε.Π.Ε. στο τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας.

email: –
τηλέφωνο: 2310 544 224

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΙΑΚΑΣ

Γεωπόνος, Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη, MSc

Ο Τζιάκας Βασίλης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975. Το 1999 αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας του ΑΠΘ, λαμβάνοντας το δίπλωμα του Γεωπόνου, Αγροτοοικονομολόγου με ειδικότητα στο marketing αγροτικών προϊόντων και την αγροτική πολιτική.

Το 2001 ολοκλήρωσε επιτυχώς το μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του τομέα Υδραυλικής και Τεχνικών Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, λαμβάνοντας το Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Από το 2001 είναι ιδρυτικό στέλεχος της ERGOPLANNING ΕΠΕ, στην οποία είναι υπεύθυνος του τομέα προγραμμάτων χρηματοδοτικής.

Το 2010 μαζί με τα υπόλοιπα ιδρυτικά στελέχη της ERGOPLANNING ίδρυσε την ERGO ENERGY A.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, ενώ το 2011 ίδρυσε τις εταιρείες Βιοενέργεια Νιγρίτας ΑΕ και Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ, οι οποίες αξιοποιούν τα υπολείμματα της δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Το 2012 ιδρύθηκε η εταιρεία QLAB, με αντικείμενο τις εργαστηριακές αναλύσεις σε τρόφιμα, νερά, απόβλητα και εδάφη

email: billtzi@ergoplanning.gr
τηλέφωνο: 2310 544 224

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΑΚΑΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ, MSc

O Τζιάκας Σπυρίδων γεννήθηκε το 1972 στη Θεσσαλονίκη. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχόλης του Α.Π.Θ. με ειδικότητα στην Ενέργεια και τις Υψηλές Τάσεις. Είναι κάτοχος άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΤΕΕ/ΤΚΜ (1996). Έχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1998).

Έχει εργαστεί ως project manager σε δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα. Από το 2000 είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας Συμβούλων Ανάπτυξης ERGOPLANNING με έδρα τη Θεσσαλονίκη και εξειδίκευση ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα, μεταποιητικές, υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας έχει αναλάβει σαν Τεχνικός Ασφαλείας την υποστήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης, κατασκευών, εμπορικές, ΟΤΑ κλπ. Από το 2011 είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ο.Ε. η οποία έχει την εκμετάλλευση μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στην Νιγρίτα του νομού Σερρών.

Το 2011 ανέλαβε πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε. της οποίας είναι μέτοχος και έχει στην εκμετάλλευσή της μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στο Κολχικό Λαγκαδά. Στις ανωτέρω μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο συμμετείχε στον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και στην έκδοση της άδειας δόμησης, ενώ κατά την φάση των κατασκευών επέβλεψε τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Το 2012 ίδρυσε την εταιρεία Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ, με διακριτικό τίτλο Q-LAB, με αντικείμενο τις εργαστηριακές αναλύσεις σε τρόφιμα, νερά, απόβλητα και εδάφη.

email: stzi@ergoplanning.gr
τηλέφωνο: 2310 544 224

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Γεωπόνος, Αγροτική Πολιτική και Αγροτικό Μάρκετινγκ, MSc

Ο Μητσόπουλος Αναστάσιος γεννήθηκε το 1977 στη Wuppertal της Γερμανίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας (1999). Το 2000 εγγράφηκε στο μεταπτυχιακό του ίδιου τομέα όπου και ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του το 2003 λαμβάνοντας το Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών με ειδίκευση στην Αγροτική Πολιτική και το Αγροτικό Μάρκετινγκ.

Το 2011 ολοκλήρωσε τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στη Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας το Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών με ειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων, ενώ το 2013 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, στο Τμήμα Πληροφορικής, στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, λαμβάνοντας το πτυχίο Πληροφορικής με βαθμό 6,80.

Το 2015 εισήχθη στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και ολοκλήρωσε επιτυχώς το μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών το 2017 παίρνοντας Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων). Από το 2001 είναι ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας ERGOPLANNING ΕΠΕ, στην οποία κατέχει θέση τεχνικού διευθυντή. Επιπλέον, από το 2011 αποτελεί ιδρυτικό στέλεχος των εταιρειών Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ και Βιοενέργεια Νιγρίτας, στις οποίες ασκεί τα καθήκοντα τεχνικού συμβούλου.

email: tmitsop@ergoplanning.gr
τηλέφωνο: 2310 544 224

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τεχνολόγος Γεωπόνος, Φυτική Παραγωγή, PhD

Η Καραγεωργίου Φανή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977. Σπούδασε Γεωπονία στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Παράρτημα Φλώρινας από όπου αποφοίτησε το 2001 με κατεύθυνση στη Φυτική Παραγωγή – Δενδροκομία.

Το 2003 εργάστηκε σε λογιστικό γραφείο για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Το 2004 εργάστηκε στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης στο τμήμα Ολοκληρωμένου Συστήματος, Διαχείρισης & Ελέγχου (ΟΣΔΕ) Κοινοτικών ενισχύσεων.

Από το 2005 έως και σήμερα εργάζεται στην εταιρεία ERGOPLANNING ΕΠΕ ως Υπεύθυνη στο τμήμα Γεωργοπεριβαλλοντικών Δράσεων όπως Βιολογική Γεωργία κ.α, καθώς και στην επίβλεψη αγροτικών δηλώσεων καλλιέργειας. Έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και συνέδρια Φορέων Πιστοποίησης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και σε σεμινάρια διαχείρισης προσωπικού και πελατών.

email: fani@ergoplanning.gr
τηλέφωνο: 2310 544 224

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΘΕΜΗΣ ΣΦΕΤΣΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

email: tsfetsas@q-lab.gr
τηλέφωνο: 2310 784 712

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

email: papadim@ergoplanning.gr
τηλέφωνο: 2310 544 224

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΤΟΥΛΑ

email: nina@ergoplanning.gr
τηλέφωνο: 2310 544 224

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

email: nikpapad@ergoplanning.gr
τηλέφωνο: 2310 544 224

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΚΑΣ

email: fani@ergoplanning.gr
τηλέφωνο: 2310 544 224

Μετάβαση στο περιεχόμενο