Η ερευνητική ομάδα του ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ / ΕΦΕΜ

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Χημικός Μηχανικός, PhD

Ο Αναστάσιος Καράμπελας, Διευθυντής Εργαστηρίου ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ/ΕΦΕΜ από το 1985. ΑΠΘ, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών (1978-2005). Διαθέτει περισσότερη από 40 ετών εμπειρία στον σχεδιασμό, διεύθυνση και υλοποίηση εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας στη χημική μηχανική συμπεριλαμβανομένων των διαχωρισμών με μεμβράνες, της αφαλάτωσης και της επεξεργασίας νερού.

Έχει διατελέσει ως επιστημονικών υπεύθυνος (ως συντονιστής ή βασικός εταίρος) σε περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ καθώς και σε περισσότερα από 20 έργα παροχής υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης σε βιομηχανίες και άλλους οργανισμούς. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και μεγάλο αριθμό άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων με περισσότερες από 4000 ετερο-αναφορές στο έργο του.

email: karabaj@certh.gr
τηλέφωνο: –

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χημικός Μηχανικός, Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών, Αφαλάτωση θαλασσινού και υφάλμυρου Νερού με Τεχνολογία Μεμβρανών, PhD

Ο Σιουτόπουλος Δημήτρης έχει γεννηθεί το 1976 στην Κοζάνη και διαμένει στη Νέα Ραιδεστό της Θεσσαλονίκης. Έχει σπουδάσει Χημικός Μηχανικός (ΑΠΘ, 2001), ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στις “Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών” (ΑΠΘ, 2010). Παράλληλα, είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (ΑΠΘ, 2010) στην περιοχή της Αφαλάτωσης θαλασσινού και υφάλμυρου νερού με προηγμένες τεχνολογίες μεμβρανών.

Εργάζεται στο εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (από το 2004), συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και την εκτέλεση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η ερευνητική του εμπειρία εστιάζεται στην επεξεργασία νερού και την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, στη μελέτη φαινομένων ρύπανσης μεμβρανών από κολλοειδή και φυσικά οργανικά υλικά και την ανάπτυξη νέων δεικτών ρύπανσης μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης.

Έχει δημοσιεύσει 12 εργασίες σε διεθνή (υπό κρίση) περιοδικά, τα οποία έχουν λάβει πάνω από 240 ετεροαναφορές, ενώ παράλληλα έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

email: –
τηλέφωνο: 2310 797 001

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΙΑΚΕΛΛΗΣ

Χημικός Μηχανικός, Υπολογιστική προσομοίωση και μελέτη της αιώρησης και μεταφοράς σωματιδίων από τυρβώδη διατμητική ροή, MSc

Ο Παναγιώτης Σαλιακέλλης, Διπλωματούχος χημικός Μηχανικός (2011) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή με τίτλο ‘Υπολογιστική προσομοίωση και μελέτη της αιώρησης και μεταφοράς σωματιδίων από τυρβώδη διατμητική ροή’ (Α.Π.Θ. 2018). Από το 2018, είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΦΕΜ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν προσομοιώσεις υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD με χρήση παράλληλης επεξεργασίας και ειδίκευση στις σωματιδιακές ροές, ενώ έχει μελετήσει και προσομοιώσεις για μεταφορά ροής και μάζας σε σπειροειδή τύπο μεμβρανών (SWM).Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και στην συγγραφή 2 ερευνητικών άρθρων.

email: psaliake@certh.gr
τηλέφωνο: 2310 498 187

Μετάβαση στο περιεχόμενο