Η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Γεωπόνος, Έγγειες Βελτιώσεις, Πολιτικός Μηχανικός, PhD

O Θωμάς Κωτσόπουλος γεννήθηκε στις Σέρρες το 1972. Το 1996 αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωπονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Το 2001 απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τμήμα Γεωπονίας, Ειδίκευση Εγγείων Βελτιώσεων του Α.Π.Θ.

Το 2005 αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ το ίδιο έτος του απονεμήθηκε ο τίτλο του Διδάκτορα του ΑΠΘ. Τον 2004 απασχολήθηκε ερευνητικά με την παραγωγή βιουδρογόνου στο (DTU). Το 2007 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ ενώ το 2013 εκλέχθηκε, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Το 2014 ορίστηκε Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού του ΑΠΘ. Το ερευνητικό του έργο αφορά στις γεωργικές κατασκευές (κτηνοτροφικές και θερμοκήπια), τη διαχείριση των ζωικών και άλλων γεωργικών αποβλήτων, και τον ενεργειακό σχεδιασμό συστημάτων αξιοποίησης των ζωικών αποβλήτων.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στο παρελθόν ενώ έχει 16 δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και 36 σε επιστημονικά συνέδρια.

email: batsis@geotherm.gr
τηλέφωνο: 2310 797 001

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Μηχανολόγος και Τεχν. Γεωργικός Μηχανικός, Διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος σε βιομηχανικές συγκεντρώσεις, PhD

Η Δρ. Αναστασία Μαρτζοπούλου είναι Μηχανολόγος και Τεχν. Γεωργικός Μηχανικός και ανήκει στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή με τίτλο “Διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος σε βιομηχανικές συγκεντρώσεις”.

Η ερευνητική της δραστηριότητα ξεκίνησε από το 1999 όπου συνεργάστηκε με τα Τμήματα των Πολιτικών Μηχανικών και της Γεωπονίας, ενώ από το 2000 μέχρι και σήμερα συμμετέχει ενεργά στην Ερευνητική Μονάδα Αστικής & Περιφερειακής Καινοτομίας – URENIO του Τμήματος Αρχιτεκτόνων –ΑΠΘ. Επιπλέον, διδάσκει στα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Γεωπονίας. Τα επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντος της αφορούν: Θερμοκηπιακές Κατασκευές και Περιβάλλον, Εφαρμογές Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας στις Αγροτικές Κατασκευές, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός.

Στην κλίμακα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται είναι: Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος σε αστικές, περιαστικές και αγροτικές περιοχές και συνοικίες, Έξυπνη Εξειδίκευση, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Καινοτομία, Έξυπνες Πόλεις, Αστικός και Βιομηχανικός Μεταβολισμός, Ανάλυση Ενέργειας.

email: –
τηλέφωνο: 2310 797 001

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΡΦΙΡΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός, Γεωργική Μηχανική, MSc

Έχει εργαστεί ως Ερευνητής στο ΑΠΘ σε Ερευνητικό Πρόγραμμα με θέμα τις Πράσινες Εφοδιαστικές Αλυσίδες από το 2013 έως το 2016. Από το 2013 είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ. Έχει μία δημοσίευση σε Επιστημονικό Περιοδικό με Δείκτη Απήχησης ενώ έχει και 9 δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη χρήση των ΑΠΕ στη Γεωργία, την εξοικονόμηση ενέργειας στα Κτίρια και την εφαρμογή παθητικών τεχνικών και συστημάτων ΑΠΕ σε αγροτικές κατασκευές (Θερμοκήπια και κτηνοτροφικά Κτίρια).

Ιδιαίτερη είναι η ενασχόληση του με τα ηλιακά συστήματα και τη χρήση της γεωθερμίας- ενώ το βασικό κομμάτι της έρευνας του και της επαγγελματικής του δραστηριότητας αφορά στην ένταξη καινοτόμων ενεργειακών συστημάτων και μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στα θερμοκήπια.

email: –
τηλέφωνο: 2310 797 001

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Γεωπόνος, Γεωργική Μηχανική, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου, MSc

Ο Σωτήριος Καλαμαράς γεννήθηκε το 1981 στην Καρδίτσα. Είναι Πτυχιούχος Γεωπόνος με MSc στη Γεωργική Μηχανική και MSc στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου.

Έχει εργαστεί ως Ερευνητής στο ΑΠΘ σε Ερευνητικό Πρόγραμμα με θέμα τις Πράσινες Εφοδιαστικές Αλυσίδες από το 2013 έως το 2015. Από το 2014 είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ. Έχει τρεις δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με Δείκτη Απήχησης 7 δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια. Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως Εργαστηριακός συνεργάτης στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας αλλά και στον ιδιωτικό τομέα ως Υπεύθυνος τμήματος αγροτικής μηχανικής στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εταιρία ΑΟΥΤΕΒ.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας από γεωργικά απόβλητα. Έχει σημαντική εμπειρία στην ανάλυση υγρών αποβλήτων με γνώση της χρήσης συσκευών αέριας χρωματογραφίας.

email: –
τηλέφωνο: 2310 797 001

Φωτογραφία μέλους ερευνητικής ομάδας

ΜΑΡΙΑ ΛΥΔΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

Γεωπόνος, Γεωργική Μηχανική και Υδατικοί Πόροι, MSc

H Μαρία Λύδα Χρήστου γεννήθηκε το 1986 στη Θεσσαλονίκη. Το 2003 εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ όπου και αποφοίτησε το 2009. Το ίδιο έτος εισήχθη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων της Γεωπονικής Σχολής όπου και απέκτησε το Δίπλωμα το 2014. Από το 2015 είναι υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Γεωπονίας.

Έχει διατελέσει Στατιστική Ανταποκρίτρια της ΕΛΣΤΑΤ στον Τομέα των αγροτικών Επιχειρήσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη και προσομοίωση ροών αέρα γύρω από αγροτικές κατασκευές θερμοκηπιακόυ τύπου. Παράλληλα ασχολείται ερευνητικά και στο κομμάτι της παραγωγής ενέργειας από τη διαχείρισης αποβλήτων γεωργικής προέλευσης. Έχει συμμετάσχει σε Εθνικά συνέδρια της ΕΓΜΕ (Ελληνική Εταιρία Γεωργικών Μηχανικών) το 2009 και το 2011.

email: –
τηλέφωνο: 2310 797 001

Μετάβαση στο περιεχόμενο