Συμμετοχή σε συνέδριο: Καινοτόμο σύστημα θερμοκηπίου για συνδυασμένη αγροτική χρήση και παραγωγή νερου άρδευσης – Πειραματική διερεύνηση

Δ. Σιουτόπουλος, Π. Σαλιακέλλης, Ι. Μπάτσης, Α. Καράμπελας Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ), Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Εθνικό [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο