ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, υπό την επίβλεψη του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού, μετρήθηκαν οι εσωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) σε κατασκευή [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο